Even voorstellen

​Mijn naam is Trudy Steegh,

Vanuit een algemene belangstelling voor kunst, heb ik altijd een bijzondere belangstelling gehad voor de beeldhouwkunst. Het feitelijke begin van mijn beeldhouwcarrière is in 1996, naar aanleiding van een beeldhouwcursus op een camping in Zuid-Frankrijk.

Vanaf het begin voel ik me het meest aangetrokken tot de figuratieve en realistische uitdrukkingsvormen.

In mijn werk ga ik uit van mijn eigen gevoelsleven en expressieve waarden waarmee ik me verwant voel.

​Mijn beelden zijn mensen, mensen in belangrijke emotionele momenten van hun leven. Fases in het leven van iemand die emotioneel zijn en een zekere intimiteit in zich hebben, boeien me. Thema’s als liefde, geborgenheid, verbondenheid en melancholie zijn de expressies die ik in mijn beelden tot uitdrukking wil laten komen.

​Als autodidact dwingen deze thema’s mij tot goed observeren zorgvuldig realiseren van mijn waarnemingen.

Het realisme dwingt me tot precies, accuraat en geduldig werken. Vanuit mijn emotie als mens en vanuit mijn spiritualiteit wil ik uitdrukking geven aan mijn gevoelens middels het beeldhouwen.

​Ik werk met allerlei soorten steen: van serpentijn tot marmer en van speksteen tot Belgisch hardsteen. Deze verschillende steensoorten vormen steeds een nieuwe uitdaging en inspiratie.